Εγκαταστάσεις

Για την πραγματοποίηση των επιδιώξεών της η "ΣΥΚΙΚΗ" διαθέτει: Σύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας και συσκευασίας ξηρών σύκων και παραγωγής συκόπαστας στη βιομηχανική περιοχή της Καλαμάτας με ετήσια δυναμικότητα 4000 τόνων προϊόντων σύκου.

Συγκρότημα υγιεινής συντηρήσεως τυποποιημένων σύκων και συκόπαστας στη Βιομηχανική περιοχή Καλαμάτας όπου σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους γίνεται η τελική διασφάλιση των συσκευασμένων και έτοιμων για εξαγωγή προϊόντων.

Γεωγραφικά κατανεμημένες μονάδες συντήρησης σύκων στις συκοπαραγωγικές περιοχές Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, στις οποίες παραλαμβάνονται κατά ποιοτικές κατηγορίες και συντηρούνται όλα τα παραγόμενα ξηρά σύκα.

Σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για τον οποίο καταβάλλεται διαρκής φροντίδα για σωστή συντήρηση και αναβάθμιση.