Συκική: Ο Συνεταιρισμός

Η "ΣΥΚΙΚΗ" ιδρύθηκε το 1953 και έχει έδρα το Δημοτικό διαμέρισμα Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας.

Τα μέλη παραγωγοί του Συνεταιρισμού προέρχονται από τους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας.

Σύμφωνα με το καταστατικό, θεμελιώδη όργανα διοίκησης της "ΣΥΚΙΚΗΣ" είναι:

- Η Γενική Συνέλευση που αποτελείται από μέλη συκοπαραγωγούς.

-Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και απαρτίζεται από εννέα μέλη με τετραετή θητεία και η σημερινή σύνθεσή του έχει ως εξής:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • TAMIAΣ: ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • ΜΕΛΗ: ΒΕΛΜΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

- Το Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.
Απαρτίζεται από πέντε μέλη με τετραετή θητεία και η σημερινή σύνθεσή του έχει ως εξής:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  • ΜΕΛΗ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η "ΣΥΚΙΚΗ" διαθέτει στο δυναμικό της έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο αποτελεί και την εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία της, με γνώμονα το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, με διευθυντή τον κ.Αγγελόπουλο Γεώργιο και αναπληρωτή διευθυντή τον κ.Λαγό Λάμπρο.