Σκοπός – Στόχος

Βασικός σκοπός της "ΣΥΚΙΚΗΣ" είναι η ανάπτυξη της οικονομίας των συκοπαραγωγών, η οποία επιτυγχάνεται με τη συστηματική και προγραμματισμένη ανάπτυξη της καλλιέργειας της συκιάς.

Κύριο μέλημα είναι η βελτίωση της ποιότητας των σύκων σε συνδυασμό με τη φροντίδα του περιβάλλοντος και τελικά η επεξεργασία και εμπορία υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντων σύκου, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού.