Ποιότητα - Συστήματα Πιστοποίησης

Ένας από τους βασικούς στόχους της "ΣΥΚΙΚΗΣ" είναι η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας του προϊόντος αλλά και η διασφάλιση αυτής.

Η "ΣΥΚΙΚΗ" έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015, κατά ISO 22000:2005 και IFS.

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 

Πιστοποιητικό IFS.2019

AGRO-2019

GLOBALGAP-2019

Ένας σημαντικός αριθμός παραγωγών μελών της ΣΥΚΙΚΗΣ έχει πιστοποιήσει την καλλιέργειά του σύμφωνα με το πρωτόκολλο GLOBAL GAP και το πρότυπο AGRO 2.1, 2.2, συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής και συγκομιδής σύκων.

Επίσης σημαντικός αριθμός παραγωγών μελών της ΣΥΚΙΚΗΣ ασχολείται με την καλλιέργεια και παραγωγή Ξηρών σύκων Βιολογικής Γεωργίας και παραλληλα οι εγκαταστάσεις της "Συκικής" έχουν πιστοποιηθεί για την συγκέντρωση, τυποποίηση και συσκευασία Ξηρών Σύκων Βιολογικής Γεωργίας.

Η "ΣΥΚΙΚΗ" έχει πιστοποιηθεί από εγκεκριμένο φορέα Πιστοποίησης προιόντων βιολογικής γεωργίας με το εξής πιστοποιητικό: ΒΙΟ Ελλάς