Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Η ΣΥΚΙΚΗ ανακοινώνει ότι δέχεται ρποσφορές για την προμήθεια και τις εργασίες των παρακάτω ειδών:

(συνέχεια στο συνημμένο αρχείο)