Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για μεταφορά σύκων - απεντομωτήρια.