Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υλικά συσκευασίας