Η Συκιά

Στην Αρχαία Ελλάδα η συκιά αποτελούσε δέντρο ιερό.

Σύμφωνα με την ιστορία , ένας από τους πολλούς λόγους που ώθησαν τον Ξέρξη να κατακτήσει την Ελλάδα ήταν τα ξακουστά σύκα της χώρας , κυρίως τα Αττικά σύκα.

Ο Όμηρος κάνοντας αναφορά για τον Οδυσσέα λέει ότι για να πιστέψει ο πατέρας του ο Λαέρτης ότι αυτός πράγματι ήταν ο γιός του, του θύμισε ότι έλαβε από αυτόν "τεσσαράκοντα συκάς".

Από το 1930 – 1935 έχουμε τα χρόνια της ακμής της καλλιέργειας της συκιάς στο νομό Μεσσηνίας όπου έχουμε εξαγωγή των αποξηραμένων σύκων στις χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

Την εποχή εκείνη υπήρχαν εργοστάσια παραγωγής σύκων σε 6 κοινότητες του νομού Μεσσηνίας.

Στα χρόνια που ακολουθούν, η αντικατάσταση της καλλιέργειας σε πολλές περιοχές από αυτήν της ελιάς σε συνδυασμό με τη μετανάστευση μέρους του αγροτικού πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα και τις ιδιαίτερα άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, οδήγησαν στη μείωση της παραγωγής.