Τοπική συνεισφορά της "Συκικής"

Με την καλλιέργεια , την συσκευασία και διακίνηση του σύκου ασχολούνται περίπου 4.000 οικογένειες στους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας.

Αναμφισβήτητα χρόνια τώρα , είναι πολύ μεγάλη η συμβολή και η συνεισφορά της "ΣΥΚΙΚΗΣ" στην τοπική οικονομία.

Η "ΣΥΚΙΚΗ" αφουγκράζεται τις εξελίξεις και προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των καιρών.

Η στήριξη των συκοπαραγωγών, η σύγχρονη οργάνωση και ο διαρκής εκσυγχρονισμός των υποδομών και των εγκαταστάσεων, αποτελούν εγγυητές της συνέχισης της επιτυχημένης πορείας.

Βασική αξία αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας και η διατήρηση της καλής φήμης του Ελληνικού ξηρού σύκου παγκοσμίως.