Χύμα σύκα σε χαρτοκιβώτια 15kg καθαρό βάρος το καθένα. Αριθμός χαρτοκιβωτίων σε κάθε παλέτα 49.
Χύμα σύκα συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες 3x5kg=15kg καθαρό βάρος σε κάθε χαρτοκιβώτιο. Αριθμός χαρτοκιβωτίων σε…