Σύκα για βιομηχανική χρήση σε χαρτοκιβώτια των 15kg καθαρό βάρος το καθένα. Αριθμός χαρτοκιβωτίων σε…
Σύκα για βιομηχανική χρήση σε σακιά περίπου 23kg καθαρό βάρος το καθένα. Αριθμός σακιών σε…