Σταυρός 250g σε πλαστική στρογγυλή συσκευασία σε χαρτoκιβώτια των 48Χ250g=12kg καθαρό βάρος το κάθε κιβώτιο.…
Σταυρός 400g σε πλαστική στρογγυλή συσκευασία σε χαρτoκιβώτια των 24Χ400g=9,6kg καθαρό βάρος το κάθε κιβώτιο.…