ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΚΙΚΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ&ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2018…
Επιλέξτε το επισυναπτόμενο αρχείο pdf για να δείτε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα…
  Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών   Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΚΙΚΗΣ «ΚΛΑΔΙΚΟΣ…
Στο συννημένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε…
Στο συννημένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε…