Σύκα για βιομηχανική χρήση 23kg

Σύκα για βιομηχανική χρήση σε σακιά περίπου 23kg καθαρό βάρος το καθένα.

Αριθμός σακιών σε κάθε παλέτα 35.