Σύκα σε χάρτινο πακετάκι

Σύκα σε χάρτινο πακετάκι των 56Χ150g=8,4kg καθαρό βάρος το κάθε κιβώτιο.

Αριθμός χαρτοκιβωτίων σε κάθε παλέτα 70.