Σταυρός 250g

Σταυρός 250g σε πλαστική στρογγυλή συσκευασία σε χαρτoκιβώτια των 48Χ250g=12kg καθαρό βάρος το κάθε κιβώτιο.

Αριθμός κιβωτίων σε κάθε παλέτα 35.