Σταυρός 400g

Σταυρός 400g σε πλαστική στρογγυλή συσκευασία σε χαρτoκιβώτια των 24Χ400g=9,6kg καθαρό βάρος το κάθε κιβώτιο.

Αριθμός κιβωτίων σε κάθε παλέτα 50.